Min UX Portfolio
Alexander Lindqvist

Case - Bio Capitol

Uppdraget

Stockholm är på väg att få en ny biograf. Bio Capitol på Sankt Eriksgatan i Stockholm kommer att öppna under hösten 2017. De kommer att satsa på kvalitetsfilmer och även erbjuda sina gäster möjlighet att förlänga sin vistelse i lokalen genom att servera mat och dryck – i form av bar och restaurant. Biografen kommer att ha tre salonger – en stor (ca. 130-150 stolar) och två mindre (med ca. 60-70 stolar). Filmerna kommer att visas två till tre gånger per dag.

Ni ska skapa en mobil webbsida somska bli en jätteviktig del av verksamheten. Ni ska presentera biografens repertoar,restaurangen och baren samt göra en boxningsfunktion där det ska gå att boka biostolar men även restaurangbord. Man ska även kunna boka olika kombinationer som t ex biografstolar och champagne, vin, öl, popcorn, nyttiga snacks utan prassel-påsar.

Personas

Scenario

Vår persona har årsdag och vill efter jobbet fira tillsammans med sin sambo. Personan kommer att boka bio och mat, allt skall helst bokas samtidigt. De ska kunna få maten innan filmen och helst hinna njuta av maten de har beställt.

Efter maten tar de var sitt glas bubbel och popkorn och myser till Star Wars. När de lämnar salongen träffar de gemensamma vänner som de väljer att fortsätta kvällen med i biografens bar.

Design Studio

Delar av första prototypen

Användartestning

Scenario

Du och din sambo ska gå på bio, ni hade tänkt se filmen Star Wars söndagen den 22/1 klockan 21.00 och äta middag innan filmen börjar.

Till middag är du sugen på en förrätt med kött och till varmrätt fisk, din sambo bestämmer sig för att inte äta förrätt med vill gärna ha med till varmrätt ha fisk. Men ni båda är sugen på dessert.

Din sambo vill även ha en stor popcorn till filmen, och du tänkte överraska med två glas mousserande att dricka med.

Feedback från användartester

Sida 1 (Startsida)

 • Vagn ikonen ger sken av en webbshop – Den togs bort då vi inte vill att användarna ska känna att de är tvungna att köpa något.
 • Det flesta sökte sig till mitten av sidan då knappen för att “boka bord” var större och tog mer plats än knapparna på filmerna, det i sin tur gjorde det svårt för användarna att veta hur de skulle navigera – Vi valde att göra bilderna för filmerna större och “boka bord” knappen mindre samt flytta ner “kommande filmer”.

Sida 2 ( Bokning Bio)

 • Valen att äta middag och när var redan ikryssade och det gjorde att användaren förlorade känslan av valfrihet – Rutorna är nu tomma.
 • Priset på biljetterna saknades.
 • Platsbokningen var svår att förstå, användarna visste inte om det var längst fram eller bak de skulle boka sina platser – Vi ändrade för att det skulle bli tydligare att se främre delen av salongen.

Sida 3 (Matmeny)

 • Det var svårt för användarna att se kategorierna – Vi gjorde rubrikerna tydligare genom att markera dessa.
 • Valet att ha dessert i alla kategorier av mat ansågs märkligt och svårt att förstå – Vi tog ut dessa från alla kategorier förutom vegetariskt.
 • Det fanns ingen tidsbokning – Vi lade till detta.

Sida 5 (Bekräftelse)

 • Otillräckligt med information om köpet, saknade bordsbokning – Vi gick igenom allt och såg till att relevant information finns.

Iteration efter användartest

Case - Jobz

Uppdraget

Ta fram en prototyp i en iterativ process med mål att göra en webbapp som gör det lättare att göra bra yrkesval, särskilt för personer med funktionsnedsättningar. Denna produkt ska byggas utifrån principen design för alla.

Målet med webbappen är att hjälpa personer matcha sina styrkor och förmågor mot olika yrkesområden, så att de lättare kan hitta arbeten och praktikplatser som passar dem.

Målgrupper
Kunden Jobz har beskrivit de primära målgrupperna och hur de hoppas att de får nytta av tjänsten.

1. Arbetssökande med kognitiva funktionsnedsättningar
2. UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar)
3. Arbetssökande som är nyanlända i Sverige

Personas

Eftersom vi jobbade med flera målgrupper med mycket specifika krav och behov så försökte vi leta efter data från olika källor som statliga myndigheter.

Yrkeskortleken

Jobz har länge använt den fysiska produkten Yrkeskortleken i sitt arbete. Det är en kortlek med bilder på olika yrken. Den arbetssökande tittar på ett kort i taget och lägger de intressanta yrkeskorten i en hög. Detta visuella upplägg med ett kort i taget har visat sig fungera bra för många. Men den är inte digital och det saknas både namn och beskrivningar av yrkena på bilderna. Så vi valde att jobba med detta som grund till vårat koncept.

Design Studio

Mob Design

Vi jobbade fram vår prototyp genom att använda oss av mob metoden för att alla skulle få ta del av ägarskap, få med sin feedback och vara delaktiga i arbetet.

Användartestning

Vi testade med följande metoder:

 • 5 sekunders test - visade prototyp-sidorna 5 sekunder åt gång
 • Scenario fritt
 • Thinking aloud
 • Svårt att hitta målgrupper med vi testade på personer med nedsatt syn.

Insikter vi kom fram till

 • Man kan missa en persons tidigare erfarenheter på områden där den personen inte vill jobba (dvs klickar tumme ner i del 1).
 • Kontrollera att färgerna och kontrasterna är godkända av WCAG.
 • Tydligare feedback till användaren när den gjort ett val.
 • Steg 1 samt steg 2 har olika flöden, en måste man klicka sig vidare en gör det automatiskt.
 • Svårt att få till rätt copy.

Feedback och insikter från användartester

1. Bilder på yrkesområden blir otydliga när det är personer med på bilden, detta får användaren att tro att det handlar om yrkesroller.

2. Översikten bör kunna ge användaren möjlighet att ändra på sitt resultat, antingen i översikten alternativt fungera som en hyperlänk som tar användaren tillbaka till sidan där de vill ändra på sitt svar.

3. Bör läggas in ett fjärde förslag “inte intresserad/nej tack/vill inte jobba med detta”.

4. Användarna hade svårt att veta hur man tog sig vidare i från denna vy. Då de tolkade tum-knapparna som klickbara för själva området.

Things to Keep och lärdomar

Vi fick även positiv feedback vid testerna på saker vi bör ha kvar.

 • Det digitala yrkestestet var uppskattat.
 • På det stora hela ett tydligt UI.
 • Relevant information
 • Information som ska vara tydligt utmärks med fet-stil
 • “Bra att supporten var en kvinna”
 • Bra UX copy som är motiverande och uppmuntrande
 • Bra med tydlig stegindikator

Lärdomar

 • Det var en utmaning att designa för tre olika målgrupper med olika behov och svårigheter.
 • Hur dåligt anpassat webben är för personer med funktionsnedsättningar.
 • Omöjligt att sätta sig in i andras svårigheter.
 • Viktigt att testa iterativt genom hela processen.

"Finns det här testet ute nu?
Kan jag göra det här testet?
Jag skulle vilja göra det."

Case - SEB

Uppdraget

Case 1: Hur mycket får jag låna?
Utvärdera SEBs applikation och guide för ”Hur mycket man får låna” för bostadslån

Case 2: Räkna på nytt boende (Hemnet)
Utvärdera SEBs applikation och guide för ”Räkna på nytt boende” för bostadslån via Hemnet

Hypoteser

Vi valde att jobba med hypoteser till de olika uppdragen, dessa var dom vi utgick ifrån.

Case 1
Vi tror att genom att flytta på informationen om ändringar i räntan längre upp på sidan och göra den interaktiv med hjälp av ett reglage kommer fyra av fem användare känna att informationen är tydligare och lättare att hitta.

Case 2
Vi tror att tre av fem användare kommer tycka kalkylen blir lättare att förstå genom att vi strukturerar om kolumnerna i layouten och flyttar om informationen efter vad vi tror användarna känner är logiskt.

Analys av den befintliga tjänsten

Efter att vi kollat på SEB's befintliga lånekalkylator och kommit fram till en analys som innehöll bland annat en utvärdering av färgkontraster för färgblinda vilket blev underkänt. Och tog fram nya kontraster som fungerar, och låg till grund för vårat fortsatta arbete.

Kundresa

Med den information och de underlag vi hade tog vi fram en kundresa där vi märkte ut painpoints och problem i flödet.

Design Studio

AB Tester

Vi kom fram till en prototyp men med två olika upplägg på innehållet och bestämde att göra ett AB test för att veta vad användarna tyckte bäst om.

Resultatet

Prototyp B var den som användarna gillade bäst för den känndes mer strukturerad med en sak på varje rad, vilket gör det svårare att missa något.

Feedback från användartester

 • “Här befinner du dig” bryter designmönstret och man vill bocka i och ur som användare.
 • Irriterande med många olika storlekar på texterna.
 • För mycket information på samma ställen.
 • Vill veta lånekostnad primärt, och resten av informationen sekundärt.
 • Prickarna som rader förvirrade, förstod inte varför dom fanns.

Före och efter en iteration av feedbacken

Ansökningssidan

Före

EfterResultatsidan

Före

Efter

Andra observationer

 • Bristfällig placering på Google under vissa sökord.
 • Stor osäkerhet kring att man får det bästa lånet.
 • Förstagångs-låntagare känner sig väldigt vilsna.
 • Mycket information kan ge motsatt effekt än önskat och skapa irritation.

Case - Vroom

Uppdraget

Virgin mobile vill etablera sig i norden och startar därmed ett nytt mobiltelefonföretag – en ny operatör under namnet Vrooom Operatören riktar sig i första hand till en yngre publik som använder sina mobiltelefoner och surfplattor som en förlängning av sig själva – som är uppkopplade 24/7 och som tänker och lever sina liv genom olika digitala kanaler. Ni ska skapa en mobilanpassad webbsida där man kan få all nödvändig information, beställa abonnemang, hantera konton och kunna köpa en ny mobiltelefon eller surfplatta (begränsat sortiment).

Era målgrupper hör till internet generationen och är födda mellan 1991-2001. De har stort behov av mobilsurf och vill inte tänka på att den kan ta slut. En sekundär målgrupp är universitetsstudenter som kommer att erbjudas speciella möjligheter att köpa mobiltelefoner och surfplattor med mycket surf till ett rabatterat pris.

Prestudy & Benchmarking

För att veta mer fick vi ta reda på hur andra mobilföretag jobbar och vilka krav som finns.

Prototyper

Vi tog fram scrollbara pappersprototyper som vi testade med användare för målgrupperna.

Guerilla Testing

Vi testade våra pappersprototyper med ett scenario och gjorde det på en skola med unga som var en av målgrupperna.

 • Var riktigt förberedd
 • Testa inte på stressade personer
 • Poängtera att de inte får fuska
 • Använd blyerts & kopiator, för att snabbt kunna iterera

Digitalisering

Vi digitaliserade flödet i Adobe XD.

Iteration

Av den data och feedback vi fick av testarna gjorde vi en iteration av vår prototyp.

Case - WeeFixx

Uppdraget

”Victor Ahlström jobbar idag som en dator- och telefonreparatör i Stockholm. Han är en före detta hacker som numera lever på att rädda sina kunders datorer och telefoner. Han är utbildad elektriker och har tidigare arbetat på ett litet företag som reparatör av hushållsmaskiner. Han drömmer fortfarande om att kunna hjälpa människor med att fortsätta använda sina favoritapparater och maskiner och finnas till hands för dem som har tummen mitt i handen. 

Victor vill skapa en plattform där duktiga händiga personer kan komma till nytta för alla dem som tycker att vanliga vägen till att få en sak lagad eller utbytt kostar för mycket. Han tänker sig “reparationer, lagningar och hemmafix i Airbnb style”.

Discovery

Eftersom vi hade kort tid att göra vår discovery så valde vi att börja med att skapa en enkät och dela den via sociala medier för att få svar på några enklare frågor, efter vi fått 66 svar så analyserade vi svaren och fick några insikter som presenteras nedan.


Enkät (66 svar)


Om du behöver ett verktyg du inte har, hur brukar du göra då?

De flesta väljer helst att köpa ett eget verktyg om det är något som de behöver (32 svar) men 23 av de tillfrågade väljer att låna det av en bekant. Den tredje största delen (9) ber en bekant om hjälp att fixa det som behöver göras.


Skulle du vara intresserad av att hyra ut dina verktyg till privatpersoner när du inte använder dem?

En stor del vill inte hyra ut sina verktyg till privatpersoner de inte känner (45). 18 personer kan däremot tänka sig att göra det.


Om du skulle behöva flytthjälp, skulle du kunna tänka dig att testa en tjänst som består av privatpersoner istället för att anlita ett företag?

På frågan om man kan tänka sig att anlita privatpersoner istället för ett företag vid flytthjälp är totalt 37 positiva. Om det är billigare (28) Det dök upp lite funderingar (om försäkringar, pålitlighet)

Den delen som är negativa är 27. Hälften av dem vill använda endast företag och den andra hälften känner inte att de vill ha okända människor hemma hos sig.


Om du har en elektrisk pryl hemma som gått sönder, slänger du den eller kollar du upp ifall den går att reparera först?

39 personer väljer att reparera prylar hemma när de går sönder. 21 personer slänger och köper nytt. 1 person kommenterade att de vill reparera men det är för krångligt att veta hur mycket det skulle kunna kosta.


Intervjuer

Vi genomförde ett antal intervjuer för att ha som underlag till våra personas. Nedan kan du se de frågor vi valde att ställa.

Frågor till ev. reparatörer/händiga (som vi vet lagar saker hemma)

 • Hur bor du? (Lägenhet/hus/med familj/ensam?)
 • Är det något du är extra bra på när det gäller hemmafix?
 • Varför väljer du att fixa saker själv?
 • Händer det att kompisar/familj/bekanta ber dig om hjälp?
 • Berätta om någon gång du hjälpt en kompis (Åkte du dit? Kunde det tas via telefon? När på dagen?).
 • Skulle du kunna tänka dig att hjälpa en person du inte känner mot en mindre ersättning?
 • Hur ofta skulle du kunna tänka dig att göra det?

Frågor till ev. kunder (som vill få prylar reparerade)

 • Hur bor du? (Lägenhet/hus/med familj/ensam?)
 • Lagar du saker i hemmet? Varför? Varför inte? (Eller slänger du? Lämnar in för reparation?)
 • Om du väljer att laga själv, hur hittar du information om hur du ska göra?
 • Om du behöver hjälp hemma med att få något fixat men inte klarar det själv, hur går du tillväga?
 • Vilken typ av kontakt föredrar du när du behöver hjälp? (Email? Telefon?)

Personas baserat på intervjuer

Delar av den digitala prototypen

Case - Shpock

Uppdraget

Shpock är en streetloppis i mobilen vars huvudmålgrupp är personer mellan 18-34 år. Vi har jobbat med analys utav appen, intervjuer och personas samt målbilder.

Hypoteser

 • Om man märker ut reklamen och gör den mer tydlig kommer användarna att acceptera att det finns reklam och störa sig mindre.
 • Motivera användaren till att välja ett premium-account, vilket kommer få användaren att acceptera att det finns störande moment. (reglera pris, tidsperiod och belöning)
 • Om man kommer kunna ha flera sökområden samtidigt så kanske efterfrågan på saker och fler köp genomförs.
 • Om man gör kategorierna tydligare så kommer irritationsmomentet av att man inte kan navigera snabbt och tydligt minska.
 • Unga köper, äldre säljer.
 • Tydligare beprövade designmönster kring reklam på sidan, t.ex popup-reklam.

Intervjuer

Att hitta användare för intervju var lättare sagt än gjort då det inte verkar vara finnas så många. Det är många som känner till Shpock genom att ha sett reklamen på tv eller tunnelbanan och även laddat ner appen, men som sedan tagit bort den direkt på grund av olika orsaker. Bland annat för att det säljs mycket skräp i appen och det finns många förvirrande moment när det kommer till strukturen och kategorier. Efter intervjuerna gjorde vi en intervjuanalys som vi sammanställde baserat på våra tre målgrupper.

Målbild

Att 20% fler användare inte ska radera applikationen efter sin första användning, för att fler användare ska återkomma.

Åtgärder som krävs för att uppnå målbilden.

Annonser

 • Ta bort eller ändra namn på sålda annonser
 • Hot och VIP är otydligt vad det innebär
 • Skriva ut mer specifik information om en produkt, tex mått, färg och storlek etc
 • Filtrera kläder efter kön
 • Kunna välja hur annonsernas grafiska flöde ser ut
 • Kunna se hur många annonser som finns i en kategori
 • Byta ut bevaka till ett bättre ord tex bookmark med en tydligare stjärna på annonserna samt feedback
 • Separera reklam från annonserna, mer “ärlig” reklam
 • Regler om hur bilder ska se ut i en annons

Navigation & Filtrering

 • Hitta” bör ändras till kategorier
 • Lägga in en “tillbaka till toppen” knapp i scroll flödet
 • Kunna filtrera på produkter med specifika val, tex storlek, färg etc
 • Förinställt på alla länder när man startar appen bör tas bort

Kommunikation

 • Oklart vad att bud inte är bindande innebär
 • Mindre onödiga notiser av appen, mycket störande
 • Inkludera kategorier i start demon av appen ( Tutorialen )
 • Separera omdömen mellan köp och sälj